Archiv - 2015

Červen 11th

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům

Vyvěšení: 
11.06.2015 - 15.07.2015
Zdroj: 
Státní pozemkový úřad
Typ: 
Veřejná vyhláška
Přiložený soubor: 

Červen 10th

Projednání závěrečného účtu obce 2014

Vyvěšení: 
10.06.2015 - 26.06.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška

Oprava chodníku v ulici Mírová - Nová

Vyvěšení: 
10.06.2015 - 26.06.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Oznámení

Oprava chodníku v ulici Dědina

Vyvěšení: 
10.06.2015 - 26.06.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Oznámení

Červen 8th

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Vyvěšení: 
08.06.2015 - 24.06.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška
Přiložený soubor: 

Červen 3rd

Nařízení města o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Vyvěšení: 
03.06.2015 - 21.06.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška

Výpis z usnesení RO14

Vyvěšení: 
03.06.2015 - 21.06.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška
Přiložený soubor: 

Květen 28th

Opatření obecné povahy - stanovení výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu nemotorovými vozidly do OPVZ I. stupně

Vyvěšení: 
28.05.2015 - 14.06.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška

Květen 27th

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Vyvěšení: 
27.05.2015 - 12.06.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška

Květen 21st

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Vyvěšení: 
21.05.2015 - 06.06.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška
Přiložený soubor: