Archiv - 2015

Únor 25th

Oznámení o záměru - prodej pozemku

Vyvěšení: 
25.02.2015 - 13.03.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška
Přiložený soubor: 

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného územního plánu

Vyvěšení: 
23.02.2015 - 10.04.2015
Zdroj: 
MěÚ Uherské Hradiště
Typ: 
Veřejná vyhláška
Přiložený soubor: 

Únor 24th

Výpis z usnesení rady obce č.7

Vyvěšení: 
24.02.2015 - 12.03.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška
Přiložený soubor: 

Únor 13th

Výzva k vyjádření k podanému odvolání - Obec Ostrožská Nová Ves

Vyvěšení: 
13.02.2015 - 01.03.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška

Výzva k vyjádření k podanému odvolání - SVaK

Vyvěšení: 
13.02.2015 - 01.03.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška

Únor 12th

Výpis z usnesení RO č. 6

Vyvěšení: 
12.02.2015 - 01.03.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška
Přiložený soubor: 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Vyvěšení: 
12.02.2015 - 28.02.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška
Přiložený soubor: 

Únor 11th

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšení: 
11.02.2015 - 27.02.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška

Únor 10th

Sazebník úhrad za informace poskvtované podIe zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozděiších předpisů

Vyvěšení: 
10.02.2015 - 26.02.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Oznámení
Přiložený soubor: 

Oznámení o veřejné prezentaci projektu Nového obecního úřadu

Vyvěšení: 
10.02.2015 - 26.02.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Oznámení