Verze pro tisk

Sazebník úhrad za informace poskytované podIe zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů

Poplatky a služby

Odvádění odpadních vod (stočné) 

30,00 Kč bez DPH / m3 (+ DPH 10%) 

Doprava multikárou MAGMA v obci

200 Kč

Doprava multikárou MAGMA mimo obec  

25 Kč / km

Sečení trávy

350 Kč / hod.

Práce s motorovou pilou

350 Kč / hod.

Štěpkování dřevní hmoty s obsluhou

700 Kč / hod.

Pronájem společenského sálu 

1500 Kč/den

Historický domeček u kostela 

1000 Kč/den, 500 Kč/den člen FS, 85 Kč/hodinu

 

 Ceny uvedeny včetně zákonné DPH

 Inzerce

Infokanál

Občané

10 Kč / den

Firmy, instituce

200 Kč / 2 týdny

Profil

formát strany A4 (175 x 260 mm)

726 Kč

formát strany A5 (175 x 127 mm)

363 Kč

formát strany A6 (85,5 x 127 mm)

182 Kč

formát o rozměru ( 85,5 x 63,5 mm) 

91 Kč

Hlášení

1x vyhlášení v obecním rozhlasu

24 Kč

  Ceny uvedeny včetně zákonné DPH

 

 Prodej

PET pytle

10 Kč

Identifikační známka pro psa   

24 Kč

  Ceny uvedeny včetně zákonné sazby DPH

Schváleno radou obce č.44 dne 26. 8. 2020.

Nové ceny služeb s platností od 1. 5. 2022 schválené radou obce č. 86 dne 20. 4. 2022.