Centrum denních služeb pro seniory

 Pomáháme seniorům ke zkvalitnění jejich života

 
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete být sami celý den doma? A nebo máte ve své domácnosti staré rodiče či prarodiče a nevíte, jak skloubit zaměstnání s péčí o ně? Pokud jste si odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, tak naše sociální zařízení Centrum denních služeb pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní službu, seniorům od 60 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. Ke každému uživateli služby přistupujeme důstojně a individuálně. Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci s rodinou, motivujeme ho, jsme flexibilní, co nejvíce uživatele zapojujeme do dění.
Služby, které centrum nabízí jsou placené. Mezi základní poskytované činnosti patří pomoc při převlékání a přemísťování se v prostorách centra, podávání a příprava stravy, dodržování pitného režimu, pomoc při osobní hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační programy (např. procvičování jemné, hrubé motoriky, luštění křížovek, jednoduchá kondiční a dechové cvičení, trénink paměti a mnoho dalších aktivit), sociálně-terapeutické činnosti (např. návštěvy divadla, vernisáže, akce pro seniory atd.).
Denní centrum, kde uživatelé mohou trávit svůj volný čas OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7:00 do 15:30 hod. naleznete v Uherském Hradišti v části zvané Rybárny a v Boršicích u Buchlovic v ulici Stoprounská. OBĚ STŘEDISKA JSOU BEZBARIÉROVÁ! Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.uhradiste.charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.cz, či na telefonním čísle Centra denních služeb pro seniory: Uherské Hradiště - 572 151 454, 725 520 983, Boršice - 724 943 792.                          
Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli čas myslet na přibývající léta – přijďte se za námi podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.