Dotace

  • Obec Ostrožská Nová Ves obrdžela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 30. 000,- Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s obměnou poškozených a spotřebovaných věcných prostřeků požární ochrany, opravy a náhrady majetku při likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci v květnu 2012. Tato dotace byla použita na zakoupení nových pneu a hadic.

 

  • Obec Ostrožská Nová Ves obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3.000,- Kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovoných hasičů.  Tato dotace byla použita na opravu požárního čerpadla.