Dotace hasičům

 Obec Ostrožská Nová Ves obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 4 200 Kč na pokrytí výdajů spojených s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů. Tato dotace byla použita na koupi Aku úhlové brusky.