Verze pro tisk

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

1.
Oficiální název Obec Ostrožská Nová Ves
 
Starosta Ing. Jaroslava Bedřichová
 
Právní forma veřejnoprávní korporace
2.
Důvod a způsob založení Obec Ostrožská Nová Ves je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zákony ČR. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Posláním obce je zajišťování veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy za podmínek stanovených zákony.
3.
Organizační struktura zde
4.
Kontaktní spojení zde
 
Adresa úřadu Záhumení 1022
687 22 Ostrožská Nová Ves
 
Úřední hodiny OÚ Pondělí a středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
 
Telefon 572 598 115
 
Oficiální WWW stránka http://www.onves.cz
 
Podatelna elektronické pošty
(oficiální e-mail úřadu)
podatelna@onves.cz
formulář
 
Podatelna elektronické pošty
s elektronickým podpisem
podatelna@onves.cz
5.
Případné platby můžete poukázat

KB a.s. : 2428-721/0100
ČS a.s. : 1541357349/0800
ČSOB a.s. :  165412273/0300

6.
IČO 00291200
7.
DIČ CZ00291200
8.
Rozpočet v tomto a předchozím roce

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - MFČR

Schválený rozpočet obce na rok 2014

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Schválený rozpočet obce na rok 2016

Schválený rozpočet obce na rok 2017

Schválený rozpočet obce na rok 2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Schválený rozpočet obce na rok 2020

9.
Žádosti o informace -
10.
Příjem žádostí a dalších podání -
11.
Opravné prostředky -
12.
Formuláře zde
13.
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací -
14.
Nejdůležitější předpisy -
15.
Sazebník úhrad za poskytování informací zde
16.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

17.
Seznam organizací

Příspěvkové organizace:

Organizační složky obce: