Verze pro tisk

Investiční, neinvestiční akce plánované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2019

 

Akce Termín zahájení
(předpoklad)
Termín
ukončení
(předpoklad)
Stav Celková cena/
z toho hrazeno z obecního
rozpočtu/
dotace

Veřejné osvětlení ul. Spojovací 

Březen 2019 Květen 2019 Dokončeno 286 494 Kč
Kanalizace Dolní I. etapa Květen 2019 Srpen 2019 V realizaci 2 479 117 Kč*/
2 479 117 Kč/
0 Kč
Parkoviště u MŠ Červen 2019 Srpen 2019 V realizaci    4 994 947 Kč*/
4 994 947 Kč/
0 Kč
Víceúčelové hřiště II. etapa  Červen 2019 Srpen 2020 Probíhá výběrové řízení 0 Kč*/
0 Kč/
0 Kč
MK ulice Dolní  Srpen 2019      Říjen 2019 Vysoutěženo 

6 884 899 Kč*/

6 884 899 Kč/
0 Kč

 

       

*vysoutěžená cena