Verze pro tisk

Investiční, neinvestiční akce realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2020

Akce

Termín  zahájení

(předpokládaný termín)

Termín ukončení

(předpokládaný termín)

Stav

Celková cena

 

Víceúčelové hřiště II. etapa

červen 2019

 srpen 2020

realizuje se,

téměř před dokončením

5 063 401 Kč*

 

Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou v ulici Nádražní

březen 2020

duben 2020

dokončeno

2 262 876 Kč

Kanalizace Dolní – II. etapa

duben 2020

červenec 2020

realizuje se

2 832 217, 40 Kč*

MK ulice Dolní

II. etapa

červenec 2020

říjen 2020

před zahájením

 

6 773 802,95 Kč*

 

MK ulice

 U Svatých

červenec 2020

říjen 2020

probíhá VŘ

 

 

* Vysoutěžená cena