Rada obce

Rada obce (obecní rada) je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. Má 5 – 11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo – členy jsou starosta, jeho zástupce a radní (v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, její funkci zastává starosta). Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

 

Zasedání rady obce je podle zákona č. č. 128/2000 Sb. neveřejné. Opisy usnesení rady obce jsou k dispozici na podatelně obecního úřadu.

 

Složení rady obce

jméno příjmení kandidát za funkce
Ing. Pavel Botek KDU-ČSL starosta
Ing. Jarosla Bedřichová SSO místostarosta
Mgr. Růžena Hlůšková KDU-ČSL člen rady
Ing. Jaromír Lažek SSO člen rady
Ing. Miroslav Kosík SSO člen rady