Kontrolní výbor zastupitelstva obce

Předseda Marek Tvrdoň
Členové

Ing. Červenáková Hana

 

Slezaková Jana

 

PhDr. Teťhal Vladimír

  Zdeněk Veselý
Zapisovatelka Ing. Veronika Kubíková