Ceník poplatků a služeb

Sazebník úhrad za informace poskvtované podIe zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozděiších předpisů

ke stažení ZDE

 

 

 Poplatky a služby

Likvidace komunálního odpadu (popelnice občané) 500 Kč / osoba rok
250 Kč / osoba pololetí
Uložení komunálního odpadu  (kontejner u pošty)
145 Kč / kára
290 Kč / vozík za auto
Odvádění odpadních vod (stočné domácnosti) vč. 15% DPH 26,53 Kč / m3
Doprava multikárou MAGMA  85 Kč / v obci
 11 Kč / km mimo obec
Mandlování prádla - knihovna 100 Kč / hod.
Sečení trávy 2,40 Kč / m2
Práce s motorovou pilou 278,- Kč / hod.

 Ceny uvedeny včetně zákonné DPH

 

 Inzerce

Infokanál Občané 10 Kč / den
Firmy, instituce 109 Kč / den
278 Kč /  3 dny
702 Kč / 7 dnů
Profil formát strany A4 726 Kč
formát strany A5 363 Kč
formát strany A6 182 Kč
Hlášení 1x vyhlášení v obecním rozhlasu 24 Kč

  Ceny uvedeny včetně zákonné DPH

 

 Prodej

PET pytle 10 Kč
Identifikační známka pro psa 24 Kč
Popelnice plastová 120 litrů 900 Kč
Popelnice plechová 120 litrů 908 Kč
 

  Ceny uvedeny včetně zákonné DPH