Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

1.
Oficiální název Obec Ostrožská Nová Ves
 
Starosta Ing. Pavel Botek
 
Právní forma veřejnoprávní korporace
2.
Důvod a způsob založení Obec Ostrožská Nová Ves je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zákony ČR. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Posláním obce je zajišťování veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy za podmínek stanovených zákony.
3.
Organizační struktura zde
4.
Kontaktní spojení zde
 
Adresa úřadu Dědina 161
687 22 Ostrožská Nová Ves
 
Úřední hodiny Pondělí a středa 7:00 - 17:00 - podrobněji
 
Telefon 572 598 115, 572 598 118
 
Fax 572 598 118
 
Oficiální WWW stránka http://www.onves.cz
 
Podatelna elektronické pošty
(oficiální e-mail úřadu)
podatelna@onves.cz
formulář
 
Podatelna elektronické pošty
s elektronickým podpisem
-
 
WWW elektronická podatelna zde
5.
Případné platby můžete poukázat KB a.s. : 2428-721/0100
ČS a.s. : 1541357349/0800
6.
IČO 00291200
7.
DIČ CZ00291200
8.
Rozpočet v tomto a pčedchozím roce

Rozpočet obce na rok 2014

Rozpočet obce na rok 2015

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - MFČR

9.
Žádosti o informace -
10.
Příjem žádostí a dalších podání -
11.
Opravné prostředky -
12.
Formuláře zde
13.
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací -
14.
Nejdůležitější předpisy -
15.
Sazebník úhrad za poskytování informací zde
16.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 2014
17.
Seznam organizací Organizační složky obce
Příspěvkové organizace