Opatření obecné povahy - stanovení výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu nemotorovými vozidly do OPVZ I. stupně

Vyvěšení: 
28.05.2015 - 14.06.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška