Oznámení

Obec Ostrožská Nová Ves obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč 25 000,- na pokrytí výdajů spojených s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Tato dotace byla použita na koupi zásahového obleku.