Pozor na platnost občanských průkazů

 V roce 2015 končí platnost občanských průkazů, které byly vydány v roce 2005.

V letech 2005 – 2008 probíhala na základě nařízení vlády postupná výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Občanský průkaz je pro občany starší 15 let vydáván s 10 - letou platností, to znamená, že v roce 2015 končí platnost těch občanských průkazů, které byly vydány v roce 2005. Městský úřad Uherské Hradišti v tomto roce vydal pro občany svého správního obvodu více než 20 tis. nových občanských průkazů. Prosíme, ověřte si, zda se tato situace netýká právě Vás a případně nenechávejte vyřízení nových dokladů na poslední chvíli. Výměna občanského průkazu je v tomto případě bezplatná. 

 

 

Žádost o nový občanský průkaz podáte na pracovištích Odboru správních agend, ul. Protzkarova čp. 33, Uh. Hradiště. K podání žádosti se dostavíte pouze s platným občanským průkazem, pokud již jeho platnost skončila je nutno předložit platný cestovní doklad nebo originál rodného listu. O nový občanský průkaz je možno požádat nejdříve 2 měsíce před skončením jeho platnosti, nejpozději by měla být žádost z důvodu výrobních a zákonných lhůt podána 30 dnů před skončením platnosti občanského průkazu. Žádost je možno podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ČR,místo trvalého pobytu občana není v tomto případě rozhodující.

K vyřízení dokladu se můžete dostavit kterýkoliv pracovní den, úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8.00 – 17.00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 hod. do 13.00 hod.


V důsledku výrazného zvýšení počtu podávaných žádostí dochází již nyní k prodlužování čekacích lhůt. Doporučujeme proto občanům využít rezervačního systému, který je přístupný na webových stránkách města Uherské Hradiště a umožňuje objednat si vyřízení dokladu na danou hodinu pro období následujících 3 měsíců.

Vzhledem k blížící se sezoně dovolených vzrůstá v tomto období také zájem občanů o vydání cestovního dokladu. Tím se doba čekání může ještě zvýšit. Proto Městský úřad Uherské Hradiště po dobu měsíce června a července r. 2015 rozšířil úřední hodiny pro občany v úterý až do 17.00 hodin.

 

S případnými dotazy Vám rádi poradíme na tel. 572 525 800, 572 525 808, 572 525 818.