Historie a osobnosti obce

Historie a osobnosti obce

V dnešní podobě vznikla obec Ostrožská Nová Ves dne 1. srpna 1949 spojením dvou dávno sousedících obcí, Ostrožské Nové Vsi a Chylic. Chylice jsou původem starší obec, první písemná památka o Chylicích je z roku 1192. O Nové Vsi je první písemná zmínka až z roku 1258. Český král Přemysl Otakar II. daroval tuto obec městu Hradišti, které založil již o rok dříve. Až do roku 1466 se obec jmenuje Nová Ves u Ostrohu a od roku 1924 její úřední název zní Ostrožská Nová Ves.

První zmínka o škole pochází z roku 1752. Nynější kostel sv. Václava byl postaven v roce 1770. První dobrovolný hasičský sbor byl v Nové vsi založen v roce 1888. V roce 1903 byly postaveny obecní Novoveské lázně. V období první světové války zahynulo z Nové Vsi 43 a z Chylic 27 mužů. V roce 1920 se vylila voda z břehů Moravy a zaplavila především část Chylic. V roce 1928 byla započata výstavba Lidového domu a Orlovny. V roce 1931 byly obě obce elektrifikovány. Ke sloučení obou obcí - Ostrožské Nové Vsi a Chylic došlo v roce 1949 pod společným názvem Ostrožská Nová Ves.

V r. 1950 bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo, v roce 1955 se započalo s těžbou štěrkopísku. Postupně bylo v obci vybudováno zdravotní středisko, mateřská škola, koupaliště, obchodní dům, provedena rekostrukce školní budovy č. 500.

Podrobnou historii obce Ostrožská Nová Ves a také části Chylice najdete na www stránkách ZŠ Ostrožská Nová Ves.

 

Osobnosti obce

Botek Fr., PhDr. , ThDr., 1864-1918
Překladatel z latiny. Vydal knihu Facta loquuntur (1903).

Foltýn Jaroslav, n. 1911
akad. sochař.

Húsek Jan, PhDr, 1884-1973
Slovanský etnograf a dialektolog. Spolupracoval na díle Moravské Slovensko, redigované L. Niederlem, do něhož zpracoval kapitoly Zaměstnání lidu, život v rodině a v obci, Vzdělání a povaha lidu, Strava. Vydal: Moravská vesnice Nová Ves u Uh. Ostrohu I., II. (Výročná zpráva gymnásia, Bučovice, 1914-1916), Sokolstvo a Slovanstvo (1924)m Národopisní hranice mezi Slováky a Karpatorusy (1925), Hranice mezi zemí Moravskoslezkou a Slovenskem (1932) a další. Mnohé studie zveřejnil v odborných časopisech a sbornících.

Skalík Fr., 1867-1904
básník, překladatel a spoluzakladatel Katolické moderny. Vydal sbírku básní Sursum corda! (1893). Posmrtně vyšla próza Moritulus (1905). Z hebrejštiny přeložil žalmy.

Svrček Jaroslav B., nar. 1887, z. 1978 v Brně
publicista, výtvarný kritik a teoretik umění, nositel vyznamenání Za vynikající práci a Ceny země Moravskoslezské a Ceny osvobození města Brna. S Bedřichem Václavkem a Artušem Černíkem byl zakladatelem brněnského Devětsilu. Kromě článků a studií vydal několik monografií.

Štěrba Josef Horák, 18.3. 1888 - 3.4. 1971 v Uh. Hradišti
jeden z předních kulturních pracovníků v Uh. Hradišti, který svými funkcemi stál v čele Družstva Slováckého divadla, Klubu přátel umění, Skupiny moravských knihomilů, časopisu Bibliofil, Slovácké filharmonie, Slováckého muzea, Jednoty Komenský a dalších institucí.

Zalubilová Antonie, nar. 1893
malérečka kraslic. Za svou uměleckou práci a propagaci tohoto umění doma a v cizině byla vyznamenána ministerstvem školství a kultury.

zdroje:
kniha UHERSKOHRADIŠ?SKO, Muzejní a vlastiv?dná spole?nost v Brn?,
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1982
www stránky ZŠ Ostrožská Nová Ves