Verze pro tisk

Finanční výbor

Předseda Bc. Monika Jahodíková
Členové Ing. Vlastimil Basovník
  Mgr. Růžena Hlůšková
  PhDr. Vladimír Teťhal 
  Jan Pavlas 
Zapisovatelka Petra Machová

 

Kontrolní výbor

Předseda Marek Tvrdoň
Členové Vlastimil Souček 
  Mgr. Alena Horáková 
  Ludmila Obdržálková 
  Bc. Lenka Šlosárová 
Zapisovatelka Monika Pleváková