Vítání občánků

 V sobotu 2. března byli v obřadní síni obecního úřadu přivítání občánci:

Tereza Habáníková, Matyáš Franta, Magdaléna Žufánková, Matyáš Josef Hrňa, Anna Mikošková