Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšení: 
05.02.2015 - 21.02.2015
Zdroj: 
Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
Typ: 
Veřejná vyhláška