Základní škola oznamuje

Základní škola oznamuje, že zápis dětí narozených od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 bude probíhat v úterý 3. února 2015 od 13 hodin do 17 hodin v budově I. stupně ZŠ. 

Pokud budou rodiče žádat zápis u dětí mladších (tj. narozených 1. září 2008 a později) musí k zápisu přinést potvrzení od dětské lékařky a z Pedagogicko-psychologické poradny v Uh. Hradišti. O konečném přijetí dítěte však rozhodne ředitelka školy.

Dále rodiče sdělí, zda budou děti ve školním roce 2014/2015 navštěvovat školní družinu.

Jeden z rodičů, který dítě k zápisu doprovodí, přinese rodný list.