Verze pro tisk
Zastupitelstvo obce je základním orgánem obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny. Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Počty členů zastupitelstva se liší podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel. Zastupitelstvo musí mít nejméně 5 členů.
Zastupitelstvo obce povinně zřizuje dva výbory - finanční a kontrolní a v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiných národností než české i výbor pro národnostní menšiny.
Problematiku obcí v České republice upravuje zejména zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obecní zastupitelstvo odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce, který si stanovilo, za hospodaření s obecním rozpočtem a obecním majetkem, za udržování veřejného pořádku v obci atd..
Počet zastupitelů se liší podle velikosti obce a to na 5-55 (lichý počet kvůli hlasování). Volební období jsou 4 roky a člen obecního zastupitelstva nabývá práv a povinností po složení slibu na 1. schůzce zastupitelstva.

 

Příjmnení, jméno, titul Kontakt Navrhující strana Politická příslušnost
Basovník Vlastimil Ing. vlastimil.basovnik @ onves.cz KSČM KSČM
Bedřichová Jaroslava Ing. starosta@onves.cz Svobodní BEZPP
Hlůšková Růžena Mgr. ruzena.hluskova @ onves.cz KDU-ČSL KDU-ČSL
Horáková Alena Mgr. alena.horakova @ onves.cz NK a ODS BEZPP
Jahodíková Monika Bc.    Svobodní BEZPP
Jurásek Marek  mistostarosta2@onves.cz   BEZPP
Kosík Miroslav Ing. miroslav.kosik @ onves.cz Svobodní BEZPP
Lažek Jaromír Ing. mistostarosta1@onves.cz Svobodní BEZPP
Mikoška Ivo Ing. ivo.mikoska @onves.cz KDU-ČSL BEZPP
Obdržálková Ludmila ludmila.obdrzalkova @ onves.cz Svobodní BEZPP
Pavlas Miroslav   NK ("Změna 2018") BEZPP
Pjajčík Vít Mgr.    Svobodní BEZPP
Šálek Tomáš MUDr.  t.salek@bnzlin.cz KDU-ČSL BEZPP
Teťhal Vladimír PhDr. vladimir.tethal @ onves.cz NK a ODS BEZPP
Tischer Martin Ing.  martin.tischer@onves.cz Svobodní BEZPP
Tvrdoň Marek marek.tvrdon @ onves.cz KDU-ČSL BEZPP
Veselý Zdeněk zdenek.vesely @ onves.cz KSČM KSČM