Jste zde

Nadpis Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto
Oznámení záměru směny 01/03/2022 17/03/2022
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 01/03/2022 17/03/2022
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav v k. ú. Ostrožská N. V. 02/03/2022 31/05/2022
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav v k. ú. Chylice 02/03/2022 31/05/2022
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 07/03/2022 23/03/2022
Záměr pronájmu části pozemku 08/03/2022 24/03/2022
Nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na lesním hospodářském celku Luhačovice, zařizovací obvod Uherské Hradiště, kód 608 803 11/03/2022 27/03/2022
Výběrové řízení FOND BYDLENÍ pro rok 2022 16/03/2022 07/04/2022
Zápis dětí do I. třídy ZŠ Ostrožská Nová Ves 22/03/2022 21/04/2022
Vyhlášení právního předpisu č. 1/2022 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na lesním hospodářském celku Luhačovice, zařizovací obvod Uherské Hradiště, kód 608 803, ve Sbírce právních předpisů. 28/03/2022 13/04/2022
Informace Českého telekomunikačního úřadu 28/03/2022 20/04/2022
Záměr pronájmu prostoru k podnikání 28/03/2022 13/04/2022
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení monitorovacího kalendáře pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji pro rok 2022. 28/03/2022 13/04/2022