Jste zde

Nadpis Vyvěšenoseřadit sestupně Sejmuto
Rozhodnutí č. 8-SP-738/2022 - společné povolení na stavební záměr "Víceúčelový objekt" 01/06/2022 17/06/2022
Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Chylice a v k. ú. O.N.Ves z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle z.č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 01/06/2022 01/12/2022
Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 03/06/2022 19/06/2022
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves 03/06/2022 14/06/2022
Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 06/06/2022 22/06/2022
Oznámení o přijetí dětí do předškolního vzdělávání v MŠ Ostrožská Nová Ves 07/06/2022 21/06/2022
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2021 08/06/2022 08/07/2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chylice - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav (změna předběžného obvodu) 10/06/2022 13/07/2022
Přihlášení oprávněné osoby 14/06/2022 14/06/2023
Přihlášení oprávněné osoby 14/06/2022 14/06/2023
Volby - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce ve volebním období 2022 - 2026 16/06/2022 26/09/2022
Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "REKO MS OSTROŽSKÁ NOVÁ VES - STL PROPOJ" 20/06/2022 06/07/2022
Vyřízení žádosti o poskytnutí informací 20/06/2022 06/07/2022
Záměr prodeje pozemku 22/06/2022 08/07/2022
Koncepce voda-sucho, Ostrožská Nová Ves 22/06/2022 24/06/2022
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Ostrožská N. Ves 28/06/2022 14/07/2022