Verze pro tisk

Investiční akce realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2015

Akce
Termín zahájení
Termín ukončení
Stav
- Celková cena
- hrazeno z obecního  rozpočtu
- dotace
Květen 2015
Červen 2015
dokončeno
1 569 992 Kč
1 569 992 Kč
0 Kč
 
 
Červen 2015
Červen 2015
dokončeno
 
dokončeno
1 242 357 Kč
1 242 357 Kč
0 Kč
Červen 2015
Červenec 2015
dokončeno
2  577 746 Kč
1 583 740 Kč
0 Kč
994 006 Kč
Slovácký dvůr
Červenec 2015
Srpen 2015
dokončeno
1 007 503 Kč
1 007 503 Kč
0 Kč
Srpen 2015
Říjen 2015
dokončeno
2 884 720 Kč
2 884 720 Kč
0 Kč
Říjen 2015
Listopad 2015
dokončeno
3 598 565Kč *
3 598 565 Kč
0 Kč
Září 2015
Listopad 2015
dokončeno
4 261 804 Kč
2 542 872 Kč
1 808 932 Kč
Září 2015
Listopad 2015
dokončeno
7 463 129 Kč
1 119 470 Kč
6 343 659 Kč

* vysoutěžená cena