Verze pro tisk

Investiční akce realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2016

Akce
Termín zahájení
Termín ukončení
Stav
- Celková cena
- hrazeno z obecního  rozpočtu
- dotace
Říjen 2015
Duben  2016
dokončeno
3 598 565 Kč
 3 598 565 Kč
0 Kč
Březen 2016
Říjen 2017
dokončeno
64 085 192 Kč*
64 085 192 Kč
0 Kč
Duben  2016
Červen 2016
dokončeno
1 628 390 Kč
1 628 390 Kč
0 Kč
Duben  2016
Září 2016
dokončeno
1 059 628 Kč*
1 059 628 Kč
0 Kč
Duben  2016
Září 2016
dokončeno
1 755 670 Kč*
1 755 670 Kč
0 Kč
Duben 2016
Červen 2016
dokončeno
1 181 703 Kč*
1 181 703 Kč
0 Kč
Květen 2016
Červenec 2016
dokončeno
668 226 Kč
227 518 Kč
440 708 Kč
Květen 2016
Červen 2016
dokončeno
675 705 Kč*
675 705 Kč
0 Kč
Srpen 2016 Září 2016 dokončeno
2 479 603 Kč*
2 479 603 Kč
0 Kč
ZTI - Prodloužení ulice Škoní Září 2016 Duben 2017 dokončeno
4 326 113 Kč*
4 326 113 Kč
0 Kč
Parkovací stání ul. Chaloupky Říjen 2016 Listopad 2016 dokončeno
376 662 Kč*
376 662 Kč
0 Kč

* vysoutěžená cena