Verze pro tisk

Investiční, neinvestiční akce realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2021

Akce

Termín  zahájení

(předpokládaný termín)

Termín ukončení

(předpokládaný termín)

Stav

Celková cena/

z toho hrazeno

z obecního rozpočtu/

dotace

Oprava kanalizace ul. Nádražní

březen 2021

 květen 2021

dokončeno

339 159 Kč

339 159 Kč

0

 

Veřejné osvětlení ul. Nádražní

červen 2021

září 2021

realizuje se

926 398 Kč*

926 398 Kč

0

MK spojovací ul. Dědina a Dolní

červen 2021

září 2021

dokončeno

 

4 716 299 Kč

2 899 237 Kč

1 817 062 Kč***

Zklidnění dopravy v obci

říjen 2021

prosinec 2021

probíhá VŘ

1 213 528 Kč**

 

MK Sportovní částečné rozšíření

říjen 2021

prosinec 2021

probíhá VŘ

4 100 000 Kč**

*       Vysoutěžená cena

**    Rozpočtová cena

***  Přislíbená dotace, zatím neproplacena