Verze pro tisk

Investiční, neinvestiční akce realizované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2022

Akce

Termín  zahájení

(předpokládaný termín)

Termín ukončení

(předpokládaný termín)

Stav

Celková cena/

z toho hrazeno

z obecního rozpočtu/

dotace

Rekonstrukce  kanalizace ul. Zahradní, Květná, Mírová , Sadová

březen 2022

 březen 2022

dokončeno

3 797 400 Kč

0 Kč

0 Kč

 

Rekonstrukce cyklostezky Ostrožská Nová Ves – Uh. Ostroh

duben  2022

červenec 2022

realizuje se

7 260 128 Kč*

1805 112 Kč ONVes

570 035 Kč Uh. Ostroh

4 884 981 Kč

 Dotace MMR- IROP

Rekonstrukce MK

ul.  Zahradní, Květná , Mírová

květen 2022

říjen 2022

realizuje se

17 519 411 Kč*

0 Kč

0 Kč

Požádáno o dotaci MMR

Rozšíření hřbitova – urnová část

květen 2022

srpen 2022

realizuje se

 

1 726 475 Kč *

0  Kč

0 Kč

Fotovoltaický systém pro čističku odpadních vod

červenec 2022

září 2022

připraveno

 k realizaci

455 000 Kč*

0 Kč

0 Kč

Prodloužení  kanalizace U Ráje

červen 2022

srpen 2022

připraveno

 k realizaci

847 803 Kč*

Rekonstrukce chodníku ul. Kunovská

červenec 2022

září 2022

připraveno

 k realizaci

1 498 929 Kč*

Rekonstrukce  technologie ČS GOLF

srpen 2022

září 2022

připraveno

k realizaci

669 500 Kč*

Oprava a výstavba MK v ul. Krajiny

srpen 2022

říjen 2022

probíhá VŘ

7 196 000 Kč**

 

*       vysoutěžená, předpokládaná cena dle cenové nabídky

**    předpokládaná cena