Verze pro tisk

Pumptrack 

Majitelem areálu je Obec Ostrožská Nová Ves. Areál byl vybudován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nachází se v lokalitě, která bezprostředně navazuje na cyklotrasu Eurovelo4, středisko služeb cyklistů Cyklopoint Slovácký dvůr a Kemp a Penzion Slovácký dvůr. Sportovně oddychový areál se sportovními, herními a oddychovými prvky je zaměřený pro sportovní a cyklistickou veřejnost všech věkových kategorií, který obsahuje in-line dráhu, pumptrackovou dráhu, hřiště pro děti věkové skupiny 10 – 16 let a kryté odpočívky. In-line dráha - uzavřený okruh s povrchem hlazeného silničního betonu je určena prioritně pro jízdu na in-line bruslích. Uvniř in-line oválu je pumptracková dráha na ploše 1 550 m2 – uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který je možný projíždět bez šlapání. Okruh je složený vlnkami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost. Pumptrack je vybudovaný tak, aby byl hlavně zábavný a zároveň bezpečný pro cyklisty, můžou se na něm vyřádit jak děti, dospívající a dospělí na jakémkoliv kole. Konstrukce drah pumptracku je hliněná hutněná. Mezi příjezdovou komunikací a in-line dráhou se nachází na ploše 230 m2 dětské hřiště pro starší děti a mlá- dež. Součástí hřiště je horizontální lezecká stěna umístněná na bočních opěrných stěnách nájezdu mostku na pumptrackovou dráhu a dalším herním prvkem je lanová herní sestava. Součástí areálu jsou 2 kryté odpo- čívky se stolem a lavicemi pro 8 osob, které poskytují přístřeší a prostor pro oddych pro cyklisty a návštěvníky sportovně oddychového areálu. Dále je součástí areálu venkovní vybavení mobiliářem, oplocení, osvětlení a ozelenění.