Verze pro tisk

Sběrný dvůr Ostrožská Nová Ves:

od 1. 4. otevírací doba: 

úterý a sobota od 8 do 12 hodin 

čtvrtek od 14:30 do 17:30 hodin. 

Sběrný dvůr Ostrožská Nová Ves

Kontakt:

sbernydvur@onves.cz

Tel.: 601 158 045

Odebíraný odpad:

  • ​Biologický odpad
  • Nápojový kartón
  • Kov
  • Nebezpečný odpad
  • Papír
  • Plast
  • Pneumatiky
  • Sklo
  • Velkoobjemový odpad
  • Oleje a jedlé tuky 

 

Obec Ostrožská Nová Ves smluvní vztah o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Praha 4 a občané mohou v rámci tohoto Odpadového systému odkládat odpady z obalů do kontejnerů umístěných v jednotlivých částech obce: 

Chylice: 

- u kurtů 

- ulice Chylická 

Ostrožská Nová Ves:

- spojovací ulice mezi ulicemi Za Kostelem a Dolní 

- na parkovišti u obchodního domu

- na Kopanicích u potravin Enapo 

- v ulici Nivky u dětského hřiště.

Provozní řád